Taahhütname
Bu sayfada program ortağı illerin Belediye ve Valilikleri tarafından imzalanan Kadın Dostu Kent Taahhütnamesi hakkında detaylı bilgileri bulabilirsiniz.

Kadın Dostu Kent Taahhütnamesi

img

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteği ve İsveç Kalkınma ve İşbirliği Ajansı’nın (SIDA) mali katkılarıyla İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kadın Dostu Kentler Projesi 2. Fazı çerçevesinde 6 Temmuz 2012 Ankara Hilton Oteli’nde düzenlenen Proje açılışına katılan Antalya, Bursa, Gaziantep, Malatya, Mardin ve Samsun illerinin Belediye ve Valilikleri Kadın Dostu Kent Taahütnamesini imzaladı.

Taahhütname

BİZ AŞAĞIDA İMZASI OLAN KENTLER OLARAK;

  1. İllerimizde yerel paydaşların katılımıyla İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu’nu oluşturmayı,
  2. Belediye ve İl Genel Meclislerimizde Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu’nu kurmayı,
  3. Belediye ve Valiliklerimizde Kadın-Erkek Eşitlik Birimi kurmayı,
  4. İllerimizin Yerel Eşitlik Eylem Planları’nı yerel paydaşlarımız (yerel kamu kurumları, yerel yönetimler, kadın örgütleri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları) ile birlikte hazırlamayı ve uygulanmasını takip etmeyi,
  5. Bütçelerimizi “toplumsal cinsiyete duyarlılık” ilkesini göz önünde bulundurarak hazırlamayı,
  6. Kadın örgütleri ile kadın ve kız çocuklarının konumlarını güçlendirme konusunda işbirliği yapmayı,
  7. Kadın-Erkek Eşitliği konusunda toplumu bilgilendirici çalışmalar yürütmeyi,
  8. Proje kapsamında düzenlenecek faaliyetleri desteklemeyi, bu çerçevede sahip olduğumuz her türlü fiziki ve sosyal donatıların proje kapsamında kullanılması ve bunların organize edilmesinde personele gerekli kolaylığı sağlamayı,

görev addederek KADIN DOSTU KENT olmayı taahhüt ediyoruz.

Kadın Dostu Kent Taahütnamesini bu bağlantıdan indirebilirsiniz.