Yayınlar
Bu sayfada Kadın Dostu Kentler projesinin çıktı, rapor ve yayınlarına erişebilirsiniz.

Yayınlar

Kadın Dostu Kentler projesi çerçevesinde yapılan çalışmalara ait bütün çıktıları aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz..

Broşürler

Kadın Dostu Kentler Programı Broşürü

Kitaplar

Kadın Dostu Kentler 2010 (Proje Kapanış Kitabı - Türkçe)
Women Friendly Cities 2010 (Proje kapanış kitabı - İngilizce)
Kadın Dostu Yerleşimlere Doğru Hizmet Sunumu 2009
Kadın Dostu Kentler - Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Veri Çalışması
Kadın Dostu Kentler 2013 Yılı Hibe Programı Kitabı

Kitapçıklar

Kadın Dostu Kentler 2013 Yılı Ara Dönem Kitapçığı
Kadın Dostu Kentler 2013 Yıl Sonu Kitapçığı
Kadın Dostu Kentler Avrupa’dan Örnekler 2008
Kadın Hakları ve Yerel Yönetimler 2008
Kentli Hakları 2008
Nasıl Bir Kentte Yaşamalıyız 2008
Yerel Yönetimlerde Kadınlara Yer Açmak 2008
6 İlde Gerçekleştirilen Kamuoyu Araştırmasının Sonuçları 2009
Kadın Dostu Kent Planlaması ve Tasarım İlkeleri Rehberi (~3.3 MB)YENİ
Kadın Dostu Kentler Uygulama Rehberi (~3.3 MB)YENİ
Kadın Dostu Kentler Hibe Programı Hibe Projeleri Kitabı (~8.4 MB)YENİ

Mevzuat Çalışmaları

Türkiye'de Mahalli İdarelerle İlgili Mevzuat ve Kadın Erkek Eşitliğinin Sağlanmasına İlişkin Engeller Hakkında Yasal İnceleme Raporu

Eğitici Kitleri

Kadın Dostu Kentler Eğitici Kiti (~21.9 MB)
Kadın Dostu Kentler Eğitici Kiti Sunumlar (~25.2 MB)YENİ

Uluslararası Konferans Sunumları

1. GÜN / 1. OTURUM: KADIN VE ŞEHİRLEŞME
Zaida Muxi: Günlük Şehircilik - Daha İyi Mahalleler İçin Toplumsal Cinsiyet Perspektifi sunumu, İspanya (İngilizce)
Zaida Muxi: Günlük Şehircilik - Daha İyi Mahalleler İçin Toplumsal Cinsiyet Perspektifi sunumu, İspanya (Türkçe)
Doris Damyanoviç: Eşit Kentler – Viyana Kent Tasarımında Toplumsal Cİnsiyete Duyarlı Yaklaşımlar, Avusturya (İngilizce)
Doris Damyanoviç: Eşit Kentler – Viyana Kent Tasarımında Toplumsal Cİnsiyete Duyarlı Yaklaşımlar, Avusturya (Türkçe)

1. GÜN / 2. OTURUM: YEREL DÜZEYDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ANAAKIMLAŞTIRMASI
Dr. Gabriele Kämper: Geleceği Düşünmek: Berlin’de Toplumsal Cinsiyet Anaakımlaştırma Çalışmaları ve Eşitlik İçin Yol Haritası, Almanya (İngilizce)
Dr. Gabriele Kämper: Geleceği Düşünmek: Berlin’de Toplumsal Cinsiyet Anaakımlaştırma Çalışmaları ve Eşitlik İçin Yol Haritası, Almanya (Türkçe)
Magnus Liljeström: Cinsiyet Eşitlikçi Yerel Hizmet Sunumu, İsveç (İngilizce)
Magnus Liljeström: Cinsiyet Eşitlikçi Yerel Hizmet Sunumu, İsveç (Türkçe)

2. GÜN / 3. OTURUM: YEREL DÜZEYDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ İÇİN TOPLUM ÇALIŞMALARI
Lily Hutjes: Yerel Kadınların Deneyimle Kazanılan Uzmanlıkları Yeni Konut Stratejilerini Belirliyor – Kadın Danışma Kurulu, Hollanda (İngilizce)
Ellen Woodsworth: Kadınlar Şehirler İçin Çalışıyor, Şehirler Neden İçin Çalışmasın?, Kanada (İngilizce)

2. GÜN / 4. OTURUM: KADIN DOSTU KENTLER BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ORTAK PROGRAMINDAN TÜRKİYE ÖRNEKLERİ
Hicran Karadoğan Kınık: Samsun Valiliği’nde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışmaları, Samsun (Türkçe)
Aydan Kumral: İzmir’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışmalarının Kurumsallaşma Yolculuğu, İzmir (Türkçe)
Ayşe Teymur: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Koordinasyon ve İzleme Çalışmaları, Gaziantep (Türkçe)
Hayriye Demirbilek ve Nermin Gürsoy: Yerel Meclislerin İzlenmesinde Kadın Sivil Toplum Örgütleri, Nevşehir (Türkçe)